Snibbskålar og horn

Next            Stockholm            Sverige 2015            2015-08-03 16:15:24
   
    Comments (0) -

9: Snibbskål "svarvet" in birch. Modernized rhyme: "Sörj inte så mycket det smör du sålde igår / ej vet jag vad dig då månde ske / då var du en sådan (vett)villing / som drack upp varendaste skilling / här med gott år / 1600." Nr 74587. 10: As 9. Rhyme: "Vår värd har satt mig hit att pläga dig med flit. Låt mig ej fåfängd stå. Drick ur och låt mig gå." Nr 5024. 11: Horn in birch, metal around edge. Marked 1690. Nr 4678.

Comments (0)

No comments yet.

Name
Email (optional, not published)
URL (optional)
Spam don't check this if you want to be posted
Not spam do check this if you want to be posted

formatting help


tmphoto app built with Ontopia. You are not logged in. Log in. Using these photos.