Blog
Books
Talks
Follow
Me
Search

Lars Marius Garshol

Foredrag

Foto: Stan Hieronymus

Kontakinformasjon

Jeg holder gjerne foredrag om øl. For eksempler på mulige tema se under. Jeg kan også snakke på engelsk.

Kulturelle emner:

Om bestemte land:

Jeg kan snakke om andre tema også, så lenge jeg føler jeg kan nok om dem.

Hvis du er interessert kontakt meg.